online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

MØTE I INFOUTVALGET B&OI ORIENTERING

av Arne Kristian Nordhei
6.mars 2008. nyhet-01-2008


 
Møtet ble holdt i Mørkvedbukta onsdag 5.mars 2008. Tilstedet var hele infoutvalget: Carl B Bjørseth, Håvard Berg og Arne Kristian Nordhei.
Slik vi ser det har vi følgende hovedoppgaver: hjemmesiden, BOM, utgivelse av terminliste, arkiv. I tillegg har vi ikke helt klart for oss hvilken oppgave vi har ovenfor aviser og media, men vi ser for oss at vi sammen med styret har en jobb å gjøre her.

Vi ser på hjemmesiden som noe av det viktigste vi har for vår profil som klubb. Den er svært viktig for å samle og viderebringe informasjon, og kan bli vår viktigste kontinutetsbærer. Den skal ta være på vår kompetanse, samt gi opplysninger om all aktivitet. Vi har et sterkt ønske om at styret og de forskjellige utvalgene våre bruker hjemmesiden som sitt hovedverktøy for å formidle informasjon ut til medlemmene.

HJEMMESIDEN
Vi gikk gjennom oppbyggingen av hjemmesiden. Det er forsiden bodo-orientering.no som er hovedsiden. I tillegg finnes det fire subdomener: forum, bom, kart og gildesprinten. Vi kan ha flere men vi ønsker å begrense dette noe slik at vi ikke får en rotete hjemmeside.

Vi kunne ønsket en større aktivitet på forumet, men er usikre på hvordan vi skal få dette til. Det er kanskje en høy terskel for å registrere seg, samt å være aktiv bruker. online-BOM er ment for lengre tekster og reportasjer som ikke får plass på forsiden av hjemmesiden. Kartsiden er under utvikling, mens Gildesprinten lever "sitt eget liv".

Oppdelingen av menyer på forsiden av hjemmesiden vil endres noe. Menyen "for medlemmer" har allerede skiftet navn til "Lagshåndboka". Tanken er at dette skal være et sted hvor medlemmen kan finne all nødvendig informasjon (vakt, postbeskrivelser, løpslederoppgaver, løypelegging, prislister, bua, ...og all annen viktig nøkkelinformasjon). Lagshåndboka vil være under konstruksjon i tiden som kommer; noe vil forsvinne og en del nytt vil forhåpendligvis komme. Menyen "Turorientering" vil være slik den er med mindre turoutvalget ønsker å gjøre endringer (noe vi håper de vil gjøre). "Om B&OI" vil også endres noe, Bamse ønsker å systematisere informasjonen her og ser på dette som en av sine viktigste oppgaver i tiden som kommer.

De vertikale menyene vil endres noe. Hvis det er noe du som bruker savner håper vi du gir beskjed om det, ellers risikerer vi at ikke alt kommer med. Det er ikke så lett å vite hva vi skal gjøre for å dekke alle behovene.

TERMINLISTE FOR 2008
Vi ønsker som i fjor å gi ut en terminliste på et ark. Denne vil sammen med hjemmesiden erstatte Sesonghåndboka. Håvard Berg vil ha ansvaret for utformingen av denne, og det er viktig at de som setter opp denne gir Håvard tilbakemelding.

BOM, JULENUMMER
Vi planlegger også i år å gi ut ett BOM. Innhold og utforming skal vi tenke på, men det er sannsynlig at "look and feel" vil opprettholdes.

MEDIA
Vi trenger å gjøre oss mer synlig. Vi vet ikke hvor mye vi kommer til å klare av dette, men vi ser i alle fall for oss at vi skal lage en del ting for ab24.no.

Vi i informasjonsutvalget ønsker heller ikke å produsere alt, verken for media eller for hjemmesiden. For at dette skal bli bra trenger vi hjelp. Vi ønsker også at flere skal få tilgang til å legge ut nyheter på forsiden av hjemmesiden, og skal ta kontakt med de vi tror har behov for dette.

for Informasjonsutvalget
Arne Kristian Nordhei