online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

INFORMASJONSUTVALGETS PLANER FOR 2007

av Arne Kristian Nordhei.
26.februar 2007. nyhet-02-2007

Informasjonsutvalget har hatt møte. Vi satser på åpnehet, og referat fra møtet er laget ved under. Det er ikke sikkert vi klarer å gjennomføre alt, men vi håper på en videre utvikling av eksisterende produkter i tillegg til en del nye ting.
 

Utvalget er helt nytt, og består av Glenn-Robert Johnsen, Håvard Berg og Arne Kristian Nordhei. Tidligere har det bare vært ”BOM redaktør” og ”websjef”, fordelt på en eller to personer, men nå er vi et utvalg på tre personer. Hva ønsker vi å gjøre i 2007?

BOM, medlemsbladet. Vi kutter ut Sesonghåndboka (april), men beholder Julenummeret (desember). Sesonghåndboka erstattes med en terminliste/nøkkelinfo på pent papir og farger. For eksempel kan denne være på ett ”glanset” A4-ark med trykk på begge sider, med fin og tiltalende layout. Dette vil også kunne legges i tur-o posene. Prismessig kan dette bli like dyrt som et vanlig BOM. All annen info legges ut på hjemmesiden, som i tillegg til en pdf på mail til alle medlemmene. Håvard er arbeidsleder for utforming trykken av terminlista, mens Arne Kristian fremdeles er BOM/onlineBOM-redaktør. Når det gjelder Julenummeret kan denne gjerne hete ”årbok”. Vi satser på et tykt nummer med mange reportasjer fra årets som gikk. Dette diskuterer vi mer i løpet av året. Trykken må kvalitetssjekkes, bildene i sist BOM var av slett kvalitet.

Hjemmesiden. Vi satser på en videre utvikling av hjemmesiden. For eksempel burde det bli lettere for flere å legge ut nyheter, slik at alt ikke må innom Arne Kristian. Den tekniske løsningen på dette er vi dessverre noe usikker på. Kanskje skal vi bygge om hele strukturen. Arne Kristian skal komme med et forslag til dette.

Vi satser videre på online-BOM, med flere reportasjer og bilder. Online-BOM tar over for en del av Sesonghåndboka. Det er likevel viktig at Julenummeret ikke bare er et gjentrykk av det som har vært på nettet, stoffet i Julenummeret bør være unikt.

Det er viktig at resultater kommer raskt ut på hjemmesiden. Vi bør gjøre det lettere å legge ut resultater, kanskje lage et subdomene resultater.bodo-orientering.no hvor filene bare overføres via ftp. Websjefen kan senere organiserer filene i en skikkelig tabell.

Vi plages med spam på forumet. Forumsjef er Glenn-Robert, og han må stadig vekk slette unna tulle-brukere (kommer daglig nye). I tillegg brukes forumet lite av våre egne brukere, slik at det blir mye arbeid for liten nytte. Vi ønsker likevel å gi dette en sjanse, og håper aktiviteten tar seg opp når sesongen starter.

Arne Kristian har også en plan om å digitalisere gamle BOM og Høydepunkt. Vi har et papirarkiv, men dette er jo ikke tilgjengelig for alle. Dette vil ta en del tid, og må gjøres over tid. Planen er der i alle fall, og det aller første BOM ligger allerede ute på nett.

Informasjonsflyt. Vi synes at vi allerede er ganske gode på informasjon innad i miljøet, men vi burde bli flinkere til å nå nye folk. Vi må synliggjøre vår aktivitet bedre for Bodøs befolkning generelt. Vi er interessert i å nå nye personer og gamle travere. Kanskje burde vi begynne å annonsere en del løp i avisa. Aviser: AN, Bodø Nu, ny nettavis. Dette krever nok kanskje litt penger, og bør derfor være en styresak.

Informasjonsutvalget arrangerer? Skal vi finne på noe gøy? …og invitere avisa? …eller bare for oss selv? Et mulig opplegg kunne være en vakker fredags junikveld med grilling i Ausvika med bøtteorientering (http://www.ksol.no/divfiler/botteo.html), kano/kajakk og masse annen aktivitet.

Punkt om budsjett og regnskap er tatt ut av referatet.

Referent Arne Kristian Nordhei, 21/2-07