online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

LØYPELEGGEKURS 2008

av Carl B Bjørseth
7.april 2008. nyhet-03-2008


 

Løypeleggerkurs-/seminar 9. og 10. april 2008.


Sted: Forsøksgården Vågønes, ”kontorlåven”.

Tid: Kl 1830 – 2100 begge dager.

 

Program

DAG 1

Løypeleggingsteori (forelesning)

Løypebedømming (øvelse)

Løypelegging i praksis (utveksling av ideer og erfaringer)

 

DAG 2

Løypebedømmingen fortsetter (løypeleggeren ”forsvarer” seg og deltakerne foreslår forbedringer)

Løyper for alle nivåer / vanskegradsproblematikken (forelesning)

Vurdering av et sett N-, C- og B-løyper (gruppearbeid)

Kvalitetssikring (diskusjon)

 

Ta med papir og skrivesaker.

Til grunn for øvelsene vil ligge et sett løyper kurslederen en gang har lagt i forbindelse med et Saltenkaruselløp.