online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

SESONGHÅNDBOKA 2007

av Arne Kristian Nordhei 
1.april 2007. nyhet-04-2007

I år utgis ikke Sesonghåndboka (BOM) på vanlig måte. En terminliste og annen nøkkelinformasjon vil gis ut, men ellers skal alt være å finne på nett. Julenummeret er planlagt å komme ut som vanlig.

Hjemmesidene skal til enhver tid være oppdaterte med all informasjon og viktige beskjeder. Bruk nettsiden aktivt.
 
NNM stafett, veksling
Fra NNM-stafetten 2006. Petter Jakola veksler med Joar Henriksen. Vi håper de blir like aktive denne sesongen. Fotograf: Leif Magne Eggestad.