online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

PRI, Per Rekkedal Indeks

av Anders Kure
24.mai 2007. nyhet-05-2007

Teksten er redigert (og delvis dramatisert) av BOM-redaktør Arne Kristian Nordhei, og er hentet fra forskjellige mailer og fra diskusjonsforumet.

 
Saltenkarusellen 12.juni 2007 blir med jaktstart basert på PRI. Da kommer (kanskje) 60 løpere inn i løpet av 5 minutter! Ekstra poeng til de første! Gled dere, sett av datoen! I tillegg brukes indeksen i uttak av lag til KM stafett. På bakgrunn av dette er det grunn til å gi en skikkelig innføring i hva som ligger bak indeksen.

Først bokstavene:
PR: Per Rekkedal. Alle kjenner Per, han har vært med siden tidenes morgen, men ser ennå ut som en mann i slutten 30-årene. Han deltar på de fleste løp, på alle dugnader og er ellers en stor inspirasjonskilde for de fleste i klubben. Han satt også som leder i klubben fram til siste årsmøte. B&OI orientering er svært heldige som har en som Per.

I: Indeks. En indeks er et sammensatt statistisk mål som sammenfatter flere variabler. Variablene som inngår i en indeks kalles indikatorer. Hensikten med indekser er å kunne sammenfatte tallinformasjon fra flere kilder for å gi en bedre innsikt i et abstrakt sammensatt fenomen. Ofte er selve fenomenet som skal undersøkes ikke observerbart, slik at fenomenet må analyseres ved hjelp av å sammensette tall fra observerbare kilder. Dersom indeksen kan sies å måle det fenomenet det er ment å måle, har indeksen høy grad av validitet. Om tallmaterialet kan sies å være nøyaktige observasjoner, er tallmaterialet reliabilt (kilde; Wikipedia)

PRI ble opprinnelig laget for å ha redskap til å sette sammen jevne lag til KM stafett. Det har kanskje vist seg som et uovertruffent redskap til å rangere klubbens løpere, selv om de løper forskjellige løyper. 

Som utgangspunktet for indeksen måtte man se etter en løper som løp en mellomlang løype, som var jevn orienteringsteknisk, som ikke var aller raskest eller aller seinest og ikke minst: en som deltok på de aller fleste løpene slik at "målestokken" faktisk er til stede. At en av de aktuelle kandidatene til indeksen også hadde initialer som ga en sterk og kraftig forkortelse, uten mellomnavn eller dvasne vokaler (beklager Torbjørn og Nils, men THOI eller NAAI ville ikke høres like flott ut...) var absolutt ingen ulempe. Det var en løper som passet ekstra godt; Per Rekkedal.

Hvordan den beregnes: kilometertiden til standardløperen settes til indeks 100. De andres indekser beregnes relativt til det. Men: indeksen til løpere i lengre løype multipliseres oftest med en reduksjonsfaktor (f.eks. 0,95) og for kortere og/eller enklere løyper med en forstørrelsesfaktor (f.eks. 1,05, eller for løpere i lett løype kanskje 1,3). Dette vurderes med skjønn etter dagens løyper og terreng. Som dere vil se av PRI-lista som slås opp på løp har standardløperen sjeldne ganger fått sin egen indeks til under eller over 100 (faktisk mellom 96 og 106) - enkelte ganger har han åpenbart løpt "over evne" eller rotet seg skikkelig bort. De som har løpt mange løp får strøket sine dårligste. Hvis brutt/disk-løp inngår i de tellende løpene, blir det tillegg i PRI.

Det underlige med PRIen er at det selv med elementer av skjønn i beregningen og den enkelte løperens varierende resultater, så endres PRI (skuffende?) lite utover i sesongen. Ett eneste spesielt godt eller dårlig løp gjør bare en liten virkning på et gjennomsnitt hvis gjennomsnittet baserer seg på mange løp.