online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

VÅGØYNESKONVENSJONEN

av Carl B Bjørseth
april 2008. nyhet-07-2008


 
(utformet i forbindelse med løypeleggerkurs/-seminar 9. og 10. april 2008)

Vågønes-konvensjonen

(gjelder for nær-oløp og løp av lavere kategori arrangert av B&OI Orientering)
 
For å sikre:
  • rekruttering av motiverte o-løpere gjennom tilpassete løyper
  • utvikling av trygge og motiverte løypeleggere
 
...vil vi jobbe for følgende:
  • Uerfarne løypeleggere skal få anledning til å få sine forslag til løyper for N-, C- og B-nivå vurdert av lagets erfarne løypeleggere. Tid for vurdering avtales minimum 2 uker før løpet. Vurderingen utelukker ikke den erfarne fra å starte i angjeldende løp.
  • Alle løypeleggere skal få anledning til hjelp fra lagets superbrukere av OCAD slik at produksjon av ferdige løpskart kan bli mindre arbeidskrevende. Tidspunkt for slik hjelp må avtales minimum 2 uker før løpet. Superbrukeren kan starte i angjeldende løp.
  • Alle løypeleggere tar ansvar for at alt postmateriell de har brukt er brakt tilbake til Hammarlibua innen 2 dager etter løpet sitt. Løypeleggeren gjør selv forhåndsavtale med den han trenger eventuell hjelp fra til postinntaking.
  • Løypeleggere i nær-oløp tar ansvar for å ta kontakt med løypelegger for det nærmest påfølgende kretsløp, nasjonale løp mv.
 
 
Bodø 10. april 2008.
 
Dokumentet er undertegnet av alle deltakerne på lagets løypeleggerkurs/-seminar 9. og 10. april 2008 på Vågønes, jfr deltakerlista.

Ratifisert av styret for B&OI Orientering april 2008.