online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

KLARGJØRING AV ORIENTERINGSKART

av Carl B Bjørseth
april 2008. nyhet-07-2008

Standarden nå er at arrangøren tilbyr ferdig preparerte kart (kart med påtegnete løyper og lagt i plastlommer) også på nærløp og lokale ferieløp. 

Bruk av ny teknologi har bidratt til effektivisering i klargjøring av løpskartene. Vi jobber nå for at flest mulig av løypeleggerne skal kunne nyttiggjøre seg denne.


 

VÅRE KART finnes i dag både i papirformat (offset-trykk) og i digitalt format.

De ferdig trykte kartene er lagret i Hammarlibua. Kartoversikten finner du her. Kartoversikten viser at for noen karts vedkommende er opplaget svært lite.

Det digitale kartverket forvaltes av Håvard Berg. Kartfiler i Ocad vil bli sendt ut til alle som settes opp som løypeleggere.
 

HÅNDTEGNING

For de som vil benytte seg av trykte kart fra bua og håndarbeid fins følgende muligheter for klargjøring:
  • håndtegning av alle kart i alle løyper
  • håndtegning av et kart i hver løype og bruk av fargekopieringsmaskin til mangfoldiggjøring
Carl B. Bjørseth har noen penner med riktig farge til utlån.

Bodø Industri AS, Snekkerveien 3 har god fargekopieringsmaskin. Det samme har Kopi og Kontortjenester AS, Notveien 17. Pris pr kart kr 5,- (A4). Regning sendes B&OI Orientering, Postboks 251, 8001 Bodø
 

O-CAD

BRUK AV OCAD i løypeleggingen åpner for følgende muligheter: 
  • det lages ei fil med poster og beskrivelser som printes  på allerede trykte kart. Kartene må ha et kurant format (A4), og det kreves en viss erfaring mhp tilpassing. Alternativet er aktuelt der kart foreligger ferdig trykt på lageret og løpets klassifisering (nasjonale løp) krever offset-trykte kart.
  • kart med løypepåtrykk og postbeskrivelser printes i ett i ønsket antall. I dette tilfellet sendes filene til personer/firmaer som er autorisert av NOF.
  • Ocad kan også brukes til å kun lage postbeskrivelser. Da får du målt løypelengde automatisk og godt ”postutsettingskart”.
På NOF’s hjemmeside fins en oversikt over de som er autorisert for printing av kart med løyper. Avtaler om printing gjøres god tid i forveien. Leif Rebård har god erfaring med printing. Hans tilbud ligger på www.rebard.no. (Vi vil jobbe med å finne ei lokal løsning.)
 
Det kan være vanskelig å beregne antall kart for klargjøring til det enkelte løp. Deltakelsen varierer over sesongen, er avhengig av hvor løpet går, folk skifter mellom løyper, været påvirker en del osv. En støtte for anslaget fins i fjorårets resultatarkiv. Vi aksepterer at løypeleggeren legger seg til den sikre siden med en fornuftig margin.
 
Når ferdigpreparerte løpskart brukes så må kartkorreksjoner av betydning for løperne være påført alle kartene. Det holder ikke med at disse er vist på et kartoppslag på samlingsplass.
 
Kopier av kopier av … anbefales ikke/må unngås idet lesbarhet/kvalitet forringes.
 
Laget har sveisemaskin i Hammarlibua dersom løypeleggeren ønsker å forsegle plastlommen.