online-BOM

 
Medlemsblad for
B&OI - OrienteringJOBBMØNSTER FOR LØYPELEGGERE


av Carl B Bjørseth
april 2008. nyhet-10-2008


 
Løypelegging tar sin tid, og det er ikke trivelig å komme på etterskudd i arbeidet. Særlig ikke dersom du er avhengig av råd og veiledning fra støttespillere. Når du har laget deg en arbeidsplan/tidsplan kan det være greit å kontakte de du vil søke råd hos og gjøre avtale med disse i god tid.
 
Et brukbart jobbmønster kan være dette:
 
Spesialsituasjon, pkt 1. – 6. : ”Nytt kart og ukjent terreng”:
 
  1. Ved skrivebordet: Prøv å finn ut hva du vil være nysgjerrig på. Lag deg noen prøvestrekk på kartet.
  2. I terrenget: Dann deg et bilde av kartets kvalitet og ”dialekt”, bunnforholdene (tungløpt, lettløpt?), vurder samlingsplass (for eksempel grunneierkontakt) og startområde og mulighetene for nybegynnerløyper etc
 
Normalsituasjon, pkt 3. – 6. : ”Kjenner terrenget og har brukt kartet før”:
 
  1. Ved skrivebordet: Legg løypene med ”store” postringer dvs holde åpent for at det kan være flere detaljer i postområdet som kan være aktuelle når du får fintenkt.
  2. I terrenget: Sjekk detaljene i de ”store” postringene om de er hensiktsmessige, merk en eller flere med plastbånd. Ha med en postbukk for å sjekke om det er mulig å sette ned en bukk der du vil plassere skjermen på detaljen. Hvordan er det med behovet for kartkorreksjoner; nye stier og lignende, hogstfelt osv?
  3. Ved skrivebordet: Legg de endelige løypene med postbeskrivelser. Lag et eget postutsettingskart med alle postringer og koder påført samt postbeskrivelser. Klargjør løpskartene.
  4. I terrenget: Postutsetting (de ”trygge” postene kan settes ut dagen før løpet, mens ”utsatte” poster i trafikkerte områder settes ut løpsdagen). Det kan være greit å ha med ei lita greinsaks for lett rydding rundt postbukk og skjerm. Husk å ta ned plastbåndene.
Det kan være greit å ha gjort avtale med en kompis på forhånd om du har behov for hjelp til postinntaking etter løpet. Ha i så fall et postinntakingskart klart på forhånd. 

Med støtte i dette i dette jobbmønsteret kan du lage din egen framdriftsplan der du tidfester når du vil ha de enkelte trinnene ferdige