BOM.no

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

B&OI orientering 40 år - slik begynte det


Utgitt i BOM desember 2003, av Carl A. Boe.
Reutgitt på nett august 2006, nyhet-001.

 

1964 er B&OI Orienterings stiftelsesår. Vi kan altså ganske snart feire et 40-årsjubileum! Men egentlig tok det hele til allerede i august 1963:

Da arrangerte B&OIs formann, Rolf Utengen, og idrettskonsulent i Nordland, Ottar Pedersen, et Bodømesterskap i orientering ved Langvatnet med postene plassert ute i det store ”einer-havet” i Mjåvasslia. Kartet var det gamle svart-hvite ”tyskerkartet” i målestokk 1:50 000 med 30 m ekvidistanse, så det ble selvsagt et skikkelig bingo-løp. Ingolf Bergseter vant med undertegnede på annen plass. Av andre deltakere husker jeg Per Hafnor, og jeg tror vi var 16-17 deltakere, alle godt voksne mannfolk. Etter løpet kom Utengen bort til meg og ga uttrykk for at Bodø nå tydeligvis var blitt en ny storløper rikere! Etter å ha fått tonet ned dette inntrykket en del, ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg at o-sporten hadde noen fremtid i Bodø og om jeg i så fall kunne tenke meg å stå for opprettelsen av ei o-gruppe i foreningen.

Etter noe betenkningstid knyttet jeg til meg et par karer som hadde vært borti orientering før, nemlig Svend Aspaas, sanitetsoffiser med godt humør, og Inge Staveli, skredder i BOKOS og flink til å få tak i stoff og til å sy o-flagg. Vi meldte tilbake at vi påtok oss jobben. 3. januar 1964 vedtok så arbeidsutvalget i B&OI å opprette et utvalg med det mandat ”å undersøke mulighetene for opprettelse av en orienteringsgruppe i foreningen”. Vi ble i klare ordelag foreholdt at man ventet at vi måtte vise aktivitet ved å holde kurs og løp, og ikke minst om ikke alt for lenge legge på bordet et egnet orienteringskart. 

Vi tok så absolutt oppdraget alvorlig og holdt både kurs og løp, men den store oppgaven med kart måtte vi nødvendigvis bruke en del tid på. Den som kom oss til unnsetning i første omgang var Carl Bamse Bjørseth som allerede første året laget et håndtegnet kart i målestokk 1:20 000 over området omkring Vågøyvatnet. Det ble som den rene revolusjon på kartfronten, og B&OI Orienterings nåværende leder, Per, var blant de som fikk sin o-løperdebut på dette kartet sommeren 1964. 

Parallelt drev vi med finansiering av et ”skikkelig” o-kart, og til det trengtes mye penger. Her fikk vi fantastisk god hjelp av Egil Johnson, godt kjent innen styre og stell i Bodø og Bodin kommuner og selv en god o-løper fra sin Trondheims-tid. Egil banet vei for oss i de kommunale irrgangene der pengene på det tidspunktet satt forholdsvis løst. Det bar nemlig mot sammenslåing av de to kommunene, og i slike tider er man ofte rundhåndet. 

Resultatet ble at vi innen B&OIs årsmøte samme høst hadde samlet kommunale og forsvarsmidler nok til å finansiere et ”profesjonelt” o-kart i målestokk 1:20 000. Den gang fantes det ikke spillemiddel-tilskudd, og jeg mener at det kostet hele kr 27 000,- å få laget et kart, en enorm sum på det tidspunktet. – Resultatet ble stor applaus og opprettelse av den første o-gruppa i Salten på B&OIs årsmøte høsten 1964. Kartet forelå ferdig i juni 1967, til bruk i den første Midnattsolgaloppen, der regjerende verdensmester sto på startstreken. 

Etterord:

Jeg håper vi tar oss tid og råd til å feire B&OI Orienterings 40 år en gang i løpet av 2004, og at både pionerene og de som fulgte på i årene etter, blir innbudt. (Da kan jeg berette om hvordan foreningen utviklet seg til å bli en betydelig idrettslig og miljømessig størrelse innen nordnorsk orientering.) De aller fleste av oss er spreke og vil sette pris på en slik tilstelning nå. Ved 50-årsjubileet er tilstanden kanskje en annen.