online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

HISTORISK TILBAKEBLIKK

av Bamse Bjørseth.
16.oktober 2006. nyhet-015

Bamse kommer med et lite apropos til Carl A Boes historiske tilbakeblikk i BOM julenummerene 2003 og 2004 (også reutgitt i online-BOM, nyheter 001 og 002 2006).
 
Hei.
I forbindelse med arbeidet med allianseidrettslagets lov har jeg kikket i noe
gammelt B&OI-materiale jeg har liggende, bla jubileumsskriftet fra 50-årsjubileet i
1944,av lett forståelige grunner først feiret i 1945. I skriftet er tatt inn
Nordlandspostens referat fra jubileumsfesten og fra dette referatet siterer jeg:

------------------------------------------------------------------------------------------------
"Det fulgte så en rekke taler og overrekkelser av gaver og presanger. Vi nevner Bodø
og Omegns Turistforening ved Erling Sannes som overrakte B&OI ved sin formann et
brev på to gavepremier, en for damer og en for herrer til bruk ved den kommende
orientering."

------------------------------------------------------------------------------------------------


Denne festen ble holdt to og en halv måned etter at Norges Orienteringsforbund ble
stiftet som eget forbund 1.okt 1945 så det gikk altså noen år før B&OI fikk på plass
herrene Boe og Utengen slik at det hele kunne starte opp.

Forøvrig nevner jeg at jubileumsfesten hin lørdag hadde 270 gjester, mens det på
juniorfesten dagen etter deltok 150 piker og gutter. Jubileumsskriftet var på 118
sider, og utgivelsen var støttet av 73 firmaer i byen.

Jeg tar også med §1 i B&OI's første lov fra 1894:
"Bodø og Omegns Idrættsforening har til Formaal at virke til Fremme af de for
nordlandske Naturforhold mest passende Idrætter, saasom Skiløb, Skøiteløb og
Gymnastik."


Orientering faller godt innafor denne ramma.

Ovenstående som et lite apropos til Carl A. Boe's artikkel om de første 40 år.
Bamse