online-BOM

 

Medlemsblad for

B&OI - Orientering

JEG ER BLITT LØYPELEGGER!

av Carl B Bjørseth
med hjelp av Håvard Berg og Arne Kristian Nordhei, Informasjonsutvalget
22.april 2008. nyhet-06-2008


 
I begynnelsen av april 2008 holdt Bamse et lenge etterlengtet todagers kurs i løypelegging. I etterkant har Informasjonsutvalget jobbet med å samle en del informasjon og hjelpemidler på hjemmesiden til hjelp for alle løypeleggere i årene som kommer. Vi håper at alle finner noe de trenger. Teksten under er skrevet av Bamse.

Uten løypeleggere ingen orienteringsidrett 

En sannhet uten modifikasjoner

 
Terminlista er etter hvert blitt ganske fyldig med mange løp, og heldigvis er du en av de mange nye som har tatt løypeleggeransvar i år. Ny teknologi gjør sitt inntog også i løypeleggingen og letter arbeidet betydelig.
 
Under kapitlet Løypelegging i Lagshåndboka vil vi legge ut den informasjon du vil trenge for at løypeleggerjobben du har påtatt deg skal gi deg gode opplevelser. Kapitlet er under oppbygging og de erfaringer du gjør er også viktige for et godt resultat.

Mange av lenkene i Lagshåndboka viser til artikler som er lagt i online-BOM. Under er en oversikt over disse: